זגורי אימפריה וחוק החוזים

מאת: עו"ד אפרת אומיאל פדידה L.L.M

~זהירות מאמר זה מכיל ספויילר~

בפרק 17 של העונה השנייה של זגורי אימפריה, מגלה אביתר אחד האחים כי רימו אותו ובמקום להחתים אותו על חוזה אמרגנות לייצג אותו כזמר, החתימו אותו על חוזה מכר של החנות שבבעלותו. כל המשפחה מתאגדת כדי לראות מה עושים על מנת לשנות את רוע הגזירה וכמובן מתכננים פעולת תגמול שלא היתה מביישת צבא של מדינה קטנה. כל זאת במקום ללכת לעורך דין ולבקש ממנו שיסייע להם בביטול החוזה בעילות של טעות והטעייה.

דיני החוזים בארץ ובעולם מבוססים על ההסכמה וההבנה  כי "חוזים יש לקיים" ועל כן קשה לבטל חוזה לאחר שנחתם על ידי הצדדים. לו היה קל לבטל חוזים, כי אז לא ניתן היה להסתמך על הסכמות בין מבצעי העסקאות; בעלי עסקים, נותני שירותים ולקוחות והיתה פגיעה מאוד קשה בשוק. על כן ברוב המקרים כאשר יש חוזה בין הצדדים הוא מהווה ראיה חותכת להסכמת הצדדים לכתוב בו.

אולם יש מקרים אותם החריג החוק, על מנת לאפשר ביטול חוזה כאשר קיימות סיבות קיצוניות אשר התרחשו במהלך המשא ומתן והחתימה על ההסכם ואשר גרמו לצדדים שלא להיות מודעים לתוכן החוזה האמיתי עליו חתמו.

סעיפי הטעות וההטעיה בחוק החוזים מאפשרים לצד אשר חתם על החוזה לבטלו בשל טעות שהתרחשה בהבנתו את החוזה. סעיף 14 לחוק החוזים מפרט מה תחשב כטעות.

אם אדם התקשר בחוזה בשל טעות וסביר להניח שאילולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה, יהיה רשאי לבטל את החוזה. חשוב להדגיש כי הטעות אינה יכולה להיות בשל כדאיות העסקה. זאת אומרת אם גילה שניתן לרכוש את אותו המוצר במחיר נמוך יותר זו לא תחשב טעות. למשל אביתר חתם על החוזה כשהוא בטוח שזה חוזה אמרגנות ליצוג שלו כזמר. אם היה יודע שמדובר בחוזה למכירת הפלאפל שלו לא היה חותם.

סעיף 14 לחוק החוזים:

טעות

14.    (א)        מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.

            (ב)        מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.

            (ג)        טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.

            (ד)        "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 – בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה.

הטעיה: סעיף 15 מבהיר כי ניתן גם לבטל בשל הטעיה. משמע הצד השני הטעה בכוונה את החותם על ההסכם ובכך גרם לו לטעות. גם כאן ניתן לתת את אביתר כדוגמה: כשהחתימו את אביתר על החוזה עם צ'או הסתירו ממנו את המהות האמיתית של ההסכם והטעו אותו לחשוב שהחוזה הוא חוזה לייצוג ולא חוזה מכר לפלאפל.

בקיצור אם אתם חותמים על הסכם ובדיעבד מסתבר לכם שהטעו אתכם או שעשיתם טעות שהסכמתם לתנאי החוזה כי אם הייתם יודעים מידע מסוים שהוסתר מכם לא הייתם חותמים על ההסכם ניתן לפנות לבית המשפט ולדרוש ביטול ההסכם. לפעמים באמצעות עו"ד טוב ניתן לדרוש את הביטול גם במכתב התראה טרם הגשת תביעה.

בכל מקרה, החיים זה לא "זגורי אימפריה", לפני שאתם חותמים על כל חוזה חשוב מאוד לא לזלזל ולקרוא את כל הכתוב בהסכם כולל האותיות הקטנות. זה יחסוך לכם הרבה עוגמת נפש והליכים משפטיים מיותרים.

אם אביתר היה קורא את ההסכם לפני שחתם עליו בטוח היה מבין שזה לא חוזה אמרגנות ואולי לא היה חותם עליו. מצד שני אם לא היה חותם אז מה היה נשאר מהמתח של הסדרה??

סעיף 15 לחוק החוזים:

הטעיה

15.    מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" – לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

Tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.