דיני עבודה

דיני העבודה בישראל מאופיינים במתן הגנה נרחבת לזכויות העובדים.
עובדים רבים אינם מודעים לזכויותיהם ואילו מעסיקים לא תמיד מודעים לחובות המוטלות עליהם ולזכויות אשר עליהם להעניק לעובדים. לעיתים עם תום חוזה ההעסקה בין אם בשל פיטורין, התפטרות או תום תקופת החוזה, מגיעות לעובד זכויות אשר המעסיק אינו ממהר להעניק לו. לעיתים אף נמנעות מהעובד זכויות במשך תקופה ארוכה.

עובדים רבים מהססים ונמנעים מלפנות למעסיק ולדרוש את הזכויות המגיעות להם על פי חוק, בשל החשש לפיטורין או לפגיעה משמעותית בקשר העדין של יחסי עובד מעביד.

בשל עמדה נחותה זו בה נמצא העובד בדרך כלל מול המעביד, נחקקו בישראל חוקים רבים שמטרתם להגן על זכויות העובדים ולמנוע פגיעה בהם.
להלן מספר חוקים לדוגמא:
חוק חופשה שנתית התשי"א-1951 המסדיר את זכותו של עובד לחופשה.
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988 שתפקידו למנוע הפליה בעבודה בשל מגדר, מעמד אישי או כל סיבה אחרת.
חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 אשר מעניק לעובדים את הזכות לקבל תשלום עבור ימי מחלה.
וכמובן חוק פיצויי – פיטורים, תשכ"ג 1963 אשר מאפשר לעובד לקבל פצויים בעת סיום יחסי העבודה בשל פיטורין.


חוזי עבודה, תביעות לזכויות ופיצויי פיטורין, הסכמי סודיות והגנה על הקיניין רוחני בסביבת העבודה.

Comments are closed.