אגודות שיתופיות

יישובים קהילתיים, מושבים וקיבוצים מאוגדים תחת פקודת האגודות השיתופיות המנדטורית משנת 1933 ותקנות רבות נוספות. מרקם החיים העדין בין תושבי הישוב המנהלים יחד קהילה, מוביל לא פעם לדילמות משפטיות לגבי ניהול, אכיפה וניסוח מחדש של הכללים וההסכמות של החיים המשותפים.

הגופים באגודה פועלים ומתנהלים בהתאם לפקודה ולתקנון אשר הוגדר עם התאגדותה.כאשר רוצים לערוך שינויים ופותחים מחדש את התקנון, יש לנסחו ברוח החקיקה והפסיקה העדכנית. אולם, בשל חזקת שמירת הדינים, חשוב לבדוק היטב את ההשלכות של השינויים, מאחר וכל שינוי בתקנון עלול להוות צעד דרסטי, אשר יכול לפגוע בזכויות מהותיות ובכוונות המקוריות כפי שעוצבו ונוסחו על ידי חברי האגודה.

משרדינו מעניק טיפול וייעוץ משפטי לחברי בסוגיות מקרקעין ואחרות הנובעות מחברותם באגודה והן ליווי משפטי שוטף לאגודות שיתופיות הן בהליכים ובשאלות המתעוררות במהלך הניהול היומיומי של האגודה והן בתהליך הניסוח מחדש או עריכת שינויים בתקנון האגודה.


סוגיות שוטפות בניהול האגודה,
ליווי וייעוץ בהליך שינוי תקנון האגודה

 

Comments are closed.